Home

Vi skapar utbildningar som drivs av nyfikenhet och utmaningar!

Vårt kontor ligger nära skog och natur, men våra uppdrag och vårt nätverk sträcker sig över hela världen.

En skog är inte bara en samling träd, utan ett komplext och dynamiskt ekosystem där alla delar hänger ihop, är beroende av varandra och påverkar varandra.

Vår övertygelse är att de bästa utbildningarna är uppbyggda på samma sätt – så att de triggar deltagarnas nyfikenhet och utmanar deras kunskaper och tankar.

För att en utbildning ska ge önskad och långvarig effekt tar vi alltid avstamp i förståelsen för människans beteenden, attityder, lärande och tankeprocesser. Man skulle kunna säga att våra rötter är förankrade i kognitionsvetenskapens mylla, men våra grenar sträcker sig genom ett digitalt landskap och bortom den traditionella utbildningshorisonten.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Har du kanske fått i uppdrag att ta fram en utbildning inom ett ämne, men behöver hjälp att utveckla den? Eller vill du ha en digital lösning för din utbildning?

Vi kan hjälpa dig att ta fram allt från strategi, koncept och upplägg till innehåll, övningar, interaktivitet och skräddarsydda digitala lösningar.

Det kan till exempel handla om att skapa engagemang genom gamification, sceanario branching, escape rooms, quizzar, utmaningar, polls, mm – i analogt eller digitalt format.

Vi erbjuder också uppföljning, rapporter och statistik av dina utbildningar.

Utbildningskoncept

Vi kan ta ett helhetsgrepp på utbildningen eller hjälpa dig med enstaka punktinsatser.

 • Bollplank, rådgivning
 • Hjälp med konceptframtagning och format
 • Hjälp med strukturen i utbildningen
 • Hjälp med att skapa övningar, interaktivitet, utmaningar, utbildningsspel
 • Hjälp med att ta fram en utbildning från ax till limpa

Digitala lösningar

Lösningen väljs och skapas utifrån vad som ska uppnås.

 • E-learnings
 • Utbildningsspel
 • 3D-simuleringar och simulatorer
 • Quizzar
 • Appar
 • AR/VR
 • Lärplattform (LMS)

Cases

Vi har skapat utbildningar inom exempelvis hållbarhet, digitalisering, värdskap, kommunikation, tillgänglighet, mångfald, produkter, förändringsarbete och försäljning. 

Escape game

En hybrid mellan digital utbildning och klassrumsutbildning. Utbildningen börjar med att deltagarna delas in i team och med hjälp av storytelling får de uppdraget att rädda företagets framtid och ta den främsta positionen i branschen. Utbildningsspelet kombinerar eget upptäckande och utforskande med triggande och utmanade uppgifter. Deltagarna får omvandla kunskap till nycklar för att låsa upp olika grindar och på så sätt komma vidare med uppgiften. Det krävs bra teamwork och vid vissa tillfällen även samarbete mellan teamen för att lösa uppdraget. 
Kund: Volvo Lastvagnar / A+A Communication

Hållbarhetsutbildning

Webbaserad utbildning i miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Utbildningen riktar sig till alla som jobbar inom besöksnäringen i Halland för att stärka hållbarhetsarbetet. Teori varvas med intervjuer, övningar för fördjupad förståelse, tips och reflektioner över den egna arbetssituationen. Utbildningen är utvecklad både för dator och smartphones och kan genomföras i grupp eller individuellt. 
Kund: Region Halland

Digitalt brädspel

Utbildning där spelmotivationen lockar till fortsatt lärande inom flera ämnesområden. Deltagaren väljer en spelkaraktär och får sätta sig in i den karaktärens affärsverksamhet. Spelkaraktären navigeras på en digital spelplan och ställs inför olika kunskapsfrågor och händelser. Besvaras frågorna korrekt belönas karaktären, medan fel svar innebär förlorade inkomster och risk för att karaktärens verksamhet går i konkurs. Spelet är uppbyggt med flera kunskaps- och ämnesnivåer för att passa kunskapsnivån hos olika deltagare. 
Kund: Volvo Lastvagnar / A+A Communication

Utbildning om digitalisering

Webbaserad utbildning som tar upp olika aspekter av digitalisering inom vården – vilka farhågor finns, vilka är vinsterna, vad innebär det för alla som arbetar inom vården, hur påverkar det patienter/brukare, vilka etiska aspekter måste beaktas och hur ser en möjlig framtida utveckling ut? Målgruppen är anställda inom vård- och omsorg i Halland. Utbildningen tar avstamp i tankar hos och reflektioner från olika representanter för målgruppen.
Kund: Högskolan i Halmstad/Region Halland

Kontakta oss

Tveka inte att höra av dig om du vill veta mer!

Andreas Silfverberg, digitala lösningar

andreas@stageit.se

+46 (0)705 400 504

Emma-Sophia Silfverberg, utbildningskoncept

emma@stageit.se

+46 (0)702 54 20 55

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att analysera trafiken på webbplatsen. Dessa cookies är nödvändiga för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt och lagras därför i din webbläsare. Genom att fortsätta använda denna webbplats samtycker du till användningen av dessa cookies.

We use cookies in order to enhance your user experience and to analyze the traffic of the website. These cookies are necessary to ensure the functionality of the website and are therefore stored in your browser. By continuing to use this website, you consent to the use of these cookies.