Vi utvecklar utbildningar som utmanar och skapar nyfikenhet.

VAD VI GÖR

Deltar i forskningsprojekt

Läs mer

Genom forskningsprojekten om digitalt lärande får vi möjlighet att vetenskapligt utvärdera olika utbildningslösningar.

Stöttar strategiarbete

Läs mer

Vi stöttar arbetet med att skapa kompetensutvecklingsstrategier och lärande organisationer.

Utvecklar utbildningar

Läs mer

Allt från VR, simulatorer och serious games till mer traditionella utbildningar – analoga och digitala.

Erbjuder skräddarsydda LMS och LXP

Läs mer

Learning Management Systems och Learning Experience Platforms som stödjer lärande i organisationen utifrån de behov som finns.

Deltar i forskningsprojekt

Läs mer

Genom forskningsprojekten om digitalt lärande får vi möjlighet att vetenskapligt utvärdera olika utbildningslösningar.

Stöttar strategiarbete

Läs mer

Vi stöttar arbetet med att skapa kompetensutvecklingsstrategier och lärande organisationer.

Utvecklar utbildningar

Läs mer

Allt från VR, simulatorer och serious games till mer traditionella utbildningar – analoga och digitala.

Erbjuder skräddarsydda LMS och LXP

Läs mer

Learning Management Systems och Learning Experience Platforms som stödjer lärande i organisationen utifrån de behov som finns.

UPPDRAG

Spela videoklipp

Microlearnings: Arbetsmiljö

En serie mikroutbildningar som fokuserar på olika aspekter av arbetsmiljön för ambulans- och räddningstjänstpersonal.
Syfte: Att uppmuntra och stimulera självreflektion i ämnen kopplade till arbetsmiljön för ambulans- och räddningstjänstpersonal, såsom riskbedömningar i trafiken, hot och våld, bromssträcka, eget förarbeteende, sömntröghet och konflikthantering. Formatet är flexibelt och tillgängligt för att passa arbetssituationen för målgruppen.
Kund: Ambulansen Skaraborg, Ambulansen Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Räddningstjänsten Skaraborg.

Microlearnings: Arbetsmiljö

Spela videoklipp

Serious game: Seal the Deal

Ett digitalt uppdragsspel som bygger på scenario branching framtaget för ett forskningsprojekt som utvärderar användningen av digitala verktyg för transportutbildning.
Syfte: Att ge transportledningsstudenter en inblick i hur en arbetsdag för yrkesrollen kan se ut, inklusive hantering av krävande kunder och uppfyllande av kundbehov. Utbildningen är uppbyggd som ett spel med syfte att stötta transportledarutbildningar med effektiva och inkluderande verktyg och undervisningsmetoder för distansundervisning.
Kund: Erasmus+, e-ManTRA

Serious game: Seal the Deal

Spela videoklipp

Kooperativt lärande: Master of Transport

Ett digitalt kortspel för flera spelare framtaget för ett forskningsprojekt som utvärderar användningen av digitala verktyg för transportutbildning.
Syfte: Att lära ut kör- och vilotider på ett engagerande sätt genom serious gaming och kooperativt lärande för att stötta transportledarutbildningar med effektiva och inkluderande verktyg och undervisningsmetoder för distansundervisning.
Kund: Erasmus+, e-ManTRA

Kooperativt lärande: Master of Transport

Spela videoklipp

E-learning: Mångfald och inkludering

En e-learning med intervjuer från anställda i organisationen och innehåll som fokuserar på självreflektion om mångfald och inkludering.
Syfte: Att ge målgruppen en konkret utbildning som uppmuntrar och stimulerar till reflektion över sin egen organisation och sitt eget beteende.
Kund: Ambulansen Skaraborg, Ambulansen Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Räddningstjänsten Skaraborg.

E-learning: Mångfald och inkludering

Spela videoklipp

E-learning: Stresshantering

En e-learning om stresshantering med fokus på att identifiera och få insikter om sina egna tecken på stress och sätt att hantera dem.
Syfte: Att ge målgruppen en konkret utbildning som inkluderar teori om stress blandat med berättelser från kollegor, samt reflektionsövningar som hjälper till att ge insikter om sina egna signaler och strategier för att hantera stress.
Kund: Ambulansen Skaraborg, Ambulansen Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Räddningstjänsten Skaraborg.

E-learning: Stresshantering

Spela videoklipp

Blended Learning: Escape game

En utbildning uppbyggd som ett hybrid escape game.
Syfte: Att lära målgruppen en stor mängd komplex information på ett engagerande och inspirerande sätt, samtidigt som de förstår hur de kan tillämpa den kunskap de har fått.
Kund: A+A/Volvo Trucks

Blended Learning: Escape game

Spela videoklipp

E-learning: Hållbarhet

Webbaserad utbildning i miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.
Syfte: Öka kunskapsnivån om påverkansfaktorer för hållbarhet och bidra till reflektion över den egna arbetssituationen för att stärka hållbarhetsarbetet inom besöksnäringen. Utbildningen kan genomföras i grupp eller individuellt.
Kund: Region Halland

E-learning: Hållbarhet

Spela videoklipp

E-learning: Vägen till arbetsgivarna

En webbaserad utbildning om samverkan mellan myndighetsaktörer och arbetsgivare, med fokus på arbetsgivarperspektivet, för att fler personer som står långt från arbetsmarknaden ska kunna komma i arbete.
Syfte: Att skapa en utbildning baserad på en forskningsrapport och sprida informationen för att fler ska kunna få ta del av den jämfört med om en expert åker runt och föreläser. Utbildningen syftar till att öka kunskapen bland myndighetsaktörerna om arbetsgivarnas perspektiv och ge kunskap om hur samverkan mellan arbetsgivare och myndighetsaktörer kan förbättras. Fokus är att ge förståelse för VTA-modellen och hur den kan implementeras i den egna organisationen för att bidra till att fler personer som står långt från arbetsmarknaden ska kunna komma i arbete.
Kund: SCÖ, Samordningsförbundet Centrala Östergötland

E-learning: Vägen till arbetsgivarna

Spela videoklipp

Körsimulatorer

Körsimulatorer för olika lastbilsmodeller i olika miljöer.
Syfte: Att låta målgruppen uppleva lastbilarnas egenskaper och kundfördelar och få insikter om olika aspekter kopplat till Ecodriving genom att få köra lastbilarna i olika miljöer och sträckor.
Kund: Volvo Lastvagnar

Körsimulatorer

Spela videoklipp

E-learning: Värdskap

En digital utbildning i värdskap för besöksnäringen, med fokus på betydelsen av den egna arbetsrollen.
Syfte: Att öka förståelsen kring vad värdskap inom besöksnäringen innebär, hur den egna rollen kan bidra till ett gott värdskap, hur värdskapet kan öka regionens attraktivitet samt hur olika nationella och internationella gäster kan bemötas och situationer kan hanteras. Destinationskunskap och styrkan i att kunna tipsa om närliggande besöksmål är också inkluderat.
Kund: Visit Östergötland

E-learning: Värdskap

E-learning: Digitalisering

En webbaserad utbildning som tar upp olika aspekter av den digitala transitionen inom vård och omsorg.
Syfte: Att öka kunskapen om digitalisering inom vården, vilka fördelar och farhågor som finns, hur digitalisering påverkar vårdtagare, vilka etiska aspekter som måste beaktas och hur en möjlig framtida utveckling ser ut. Utbildningen bygger på teori, trender och reflektioner från olika representanter för målgruppen.
Kund: Högskolan Halmstad/Region Halland

E-learning: Digitalisering

OM OSS

KONTAKT

Tveka inte att höra av dig om du vill veta mer!
För frågor om projekt:
Andreas
andreas(at)stageit.se
+46 (0) 705 400 504
Emma
emma(at)stageit.se
+46 (0) 702 54 20 55

StageIT AB
Skalmeredsvägen 45
438 39 Landvetter
Sweden

+46 (0)31 339 45 50
Info(at)stageit.se

Följ oss på LinkedIn.

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att analysera trafiken på webbplatsen. Dessa cookies är nödvändiga för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt och lagras därför i din webbläsare. Genom att fortsätta använda denna webbplats samtycker du till användningen av dessa cookies.

We use cookies in order to enhance your user experience and to analyze the traffic of the website. These cookies are necessary to ensure the functionality of the website and are therefore stored in your browser. By continuing to use this website, you consent to the use of these cookies.