Tap To Call

  +46 31 - 339 45 50

StageIT AB

Skalmeredsvägen 45

438 93 Landvetter

E-learning

E-learning är en pedagogiskt uppbyggd digital utbildning, ofta specialanpassad utefter kunden och dennes förutsättningar.

Det finns en enorm variation i hur en e-learning kan se ut och vilket LMS (Learning Management System) man använder. Den enklaste formen är vad som vanligen kallas Rapid e-learning, en snabbproducerad e-learning byggd utifrån färdiga mallar med syftet att vara enkel, snabbtillgänglig och lätt att ändra. Utbildningskoncept med Rapid e-learning används främst när företag har behov av att snabbt höja kunskapsnivån hos sina anställda. Ett vanligt scenario vid t.ex. certifieringar, ändringar i produktionen etc. I mer avancerad e-learning är det vanligt att man använder sig av flera olika tekniker och pedagogiska grepp för att höja kvalitén på utbildningen och öka intresset samt motivationen hos deltagaren. På StageIT har vi erfarenhet av alla typer av lösningar, allt från enkel e-learning till kompletta blended learning koncept.

Vi anser att bra e-learning kan göras på flera sätt men det är viktigt att alltid ha en tydlig röd tråd och ett starkt fokus på pedagogik. De tekniska lösningarna ska förstärka och förtydliga det pedagogiska budskapet. Utmaningen är att få utbildningen intressant och motiverande så att kursdeltagaren tar till sig utbildningen på ett effektivt sätt.

Att skapa motiverade deltagare är en stor drivkraft i vår verksamhet och något vi alltid eftersträvar. Om kursen är tråkig är risken stor att deltagaren bara klickar sig igenom e-learningen utan att reflektera kring ämnet. Genom att visualisera innehållet med 3D-animeringar och instruktiva filmer skapas intresse för utbildningen hos deltagaren. Ett annat sätt som visat sig mycket framgångsrikt är att använda Serious Gaming-pedagogik, detta innebär att man använder underhållande moment baserade på spel i utbildningen. Vi har använt denna metod med stor framgång i många av våra utbildningar.

Case #1 Almondy AB – Introduktionsutbildning för nyanställda
Almondy AB behövde ett sätt att förenkla och effektivisera introduktionen av nyanställda och tillfällig personal på arbetsplatsen. Utifrån de mål och värderingar som arbetades fram under startworkshopen bestämdes att StageIT skulle ta fram en e-learning där mycket av de grundläggande reglerna och förskrifterna kunde arbetas igenom redan innan den nyanställde kom till arbetsplatsen. Viktiga dokument och föreskrifter skulle även gå att nå och valideras via utbildningen så att personen kan vara redo att börja jobba direkt. För att göra utbildningen extra intressant för målgruppen använde vi en stor portion serious gaming. Animationer i 3D förstärker budskapet och ökar utbildningsupplevelsen. Konceptet har visat sig vara mycket uppskattat av både kund och användare.

Case #2 Bring Express AB – Förarutbildning i kundbemötande
Bring behövde en e-learning som snabbt och enkelt lärde deras chaufförer hur de ska bemöta kunder vid en leverans. Vi tog fram en e-learning som tar ca 15-25 min att genomföra och som på ett enkelt och pedagogiskt sätt förklarar hur de ska agera, och varför det är viktigt att behandla kunden på ett korrekt sätt. Kunden är väldigt nöjd med produkten och den är nu översatt till alla nordiska språk.

Kontakta oss om ni är intresserade av att veta mer om hur vi jobbar och hur vi kan hjälpa er med e-learning. Vill ni kolla på exempel från våra tidigare produktioner besök vår portfolio sida.