Tap To Call

  +46 31 - 339 45 50

StageIT AB

Skalmeredsvägen 45

438 93 Landvetter

Blended learning

Blended learning är en kombination av traditionellt klassrumslärande och digitala verktyg. Området är väldigt brett och det finns ett flertal varianter.

Blended learning handlar mycket om att utföra aktiviteter virtuellt i kombination med klassrumsdiskussioner om tillvägagångssätt och resultat. Det är ganska vanligt med en viss ”event känsla” på en blended learning utbildning. Detta för att skapa motivation och ge ett positivt intryck av utbildningen. Forskning visar att man lär sig bättre när man har roligt! De utbildningskoncept vi har tagit fram bygger ofta på användning av motiverande pedagogik (t.ex. serious gaming) för att skapa en hög nivå av deltagande och inlärning. I vårt produktteam har vi lång erfarenhet av att skapa pedagogiska och interaktivt lärande verktyg. Nedan är exempel på två produkter vi byggt för användande i blended learning koncept. Båda har varit stora framgångar och används av de större företagen inom respektive bransch.

Case #1 Eco2Trainer
Eco2trainer är ett virtuellt utbildningsverktyg för ecodriving-utbildning. Produkten har en stark pedagogisk grund kombinerat med gamification element. Teori och virtuellt lärande blandas med underhållning på ett sätt som ger mycket bra resultat. Verktyget används idag av de största trafikskolorna i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Läs mer här: Eco2Trainer  Deltagarna har efter genomförd utbildning konsekvent sänkt sin bränsleförbrukning med 12-15%. Dessutom är utbildningarna väldigt uppskattade med nästintill 100% nöjda deltagare varje gång.

Case #2 Journalistspelet ”Ettan”
Journalistspelet Ettan används av flertalet Svenska dagstidningar för att undervisa besökande skolelever i tidningsetik och nyhetsvärdering. Spelet ger eleverna en unik möjlighet att testa och fundera kring hur man värderar nyheter samt hur man bör tänka kring de moraliska aspekterna av nyhetspublicering. Spelet är ett bra exempel på framgångsrik användning av blended learning. Om du tror att blended learning kan vara intressant för ditt företag, kontakta oss så kan vi hitta ett bra upplägg tillsammans. Kolla gärna under portfolio för exempel på vad vi byggt innan.